Política de privacitat 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Pesonal, i amb la finalitat d'informar-lo dels nostres productes i serveis, vostè consent expressament a què les seves dades de caràcter personal siguin tractades informàticament per l'empresa. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades ha de dirigir-se a Nonsologlati S.L., amb domicili social a C/ Llibreteria 7, Barcelona - Espanya.